Gromadzenie informacji od użytkowników może odbywać się na różne sposoby, w tym przez formularze rejestracyjne, zapisywanie ciasteczek i logowanie aktywności użytkowników na stronach internetowych.

Mogą to także być informacje o dostarczonych usługach, sposób ich używania, rodzaj urządzeń, z których korzystają, dane demograficzne, adresy IP i pozycje geograficzne.

Informacje te są używane do zapewnienia odpowiedniej jakości usług, udoskonalania strony internetowej, dostosowywania reklam do potrzeb użytkowników oraz planowania strategii marketingowej.

Ochrona informacji
Dostęp do informacji o użytkownikach posiada jedynie upoważniony personel. Stosujemy rozmaite środki techniczne i organizacyjne, aby chronić informacje przed ich nieuprawnionym dostępem, kradzieżą lub utratą.

Współpraca z podmiotami trzecimi
Nie przekazujemy informacji osobowych naszych użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zgodne z prawem lub gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Zmiany w Polityce prywatności
Zarządzający stroną internetową zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.